Strategia innowacji w przedsiębiorstwie


Jakie strategie innowacji warto rozważyć? Jakie trendy są istotne dla firmy? Jakie techniki oceny poziomu innowacyjności zastosować w firmie? Jak opracować strategię innowacji? czytaj więcej...


Dla właścicieli i kadry kierowniczej firm.

 

W planowaniu strategicznym nie chodzi o opracowanie stosów dokumentów, lecz o umiejętne odróżnienie tego, co ważne od tego co nie ważne dla rozwoju firmy. Niewiele firm posiada strategię rozwoju, a jeszcze mniej strategię innowacji. Jednak w sytuacji, w której otoczenie szybko się zmienia a zasoby w firmie są ograniczone, liczy się szybkość identyfikowania nowych szans i umiejętnie ich wykorzystanie. Opracowując w firmie strategię innowacji, odkrywamy firmę na nowo. Dostrzegamy jej walory w innym kontekście, zachowujemy dystans wobec naszych przyzwyczajeń, kreując przestrzeń dla nowych produktów, nowych procesów czy też innych aktywności na rynku. W trakcie szkolenia przedstawiamy, jakie strategie innowacji warto rozważyć. Poruszamy kwestie identyfikacji trendów istotnych dla firmy. Omawiamy proces opracowania strategii innowacji. Praktyczne ćwiczenia indywidualne i prace grupowe dają każdemu uczestnikowi istotną dawkę wiedzy o tym jak inicjować proces opracowania strategii innowacji w firmie.

 

W wyniku szkolenia uczestnicy:
 • świadomi będą tego, dlaczego każda firma powinna mieć swoją strategię innowacji,
 • poznają techniki oceny poziomu innowacyjności w firmie,
 • zdobędą praktyczną wiedzę na temat przygotowania strategii innowacji,
 • będą potrafili identyfikować scenariusze rozwoju w burzliwych czasach.
zwiń...

pdf agenda

rejestracja
 

Zarabiać inaczej, czyli jak zwiększyć przychody z własności intelektualnej w firmie?


Jak zidentyfikować i następnie zmobilizować uśpione aktywa? Jak wykorzystać kluczowe kompetencje, technologie i wiedzę, tam, gdzie mogą generować znacznie więcej przychodów dla firmy? czytaj więcej...


Dla właścicieli i kadry kierowniczej firm, kierowników działów, liderów zespołów.

 

Konkurencja nie śpi. Marże z roku na rok się kurczą, a płynność finansowa coraz częściej jest zagrożona. Czy stawiać na restrukturyzację, czy zmniejszać koszty? Warto przeanalizować, jak zmobilizować uśpione aktywa. Skupieni na produktach, które sprzedajemy, czasem zapominamy o tym, co naprawdę może dać nam siłę – o naszych aktywach intelektualnych. Kluczowe kompetencje, technologie, wiedza, nie zawsze są w pełni wykorzystane tam, gdzie mogłyby generować znacznie więcej przychodów dla firmy. Dlatego w trakcie szkolenia omawiamy, jakie mogą być ukryte lub uśpione własności intelektualne w firmie. Poruszamy kwestie ich zabezpieczenia oraz umiejętnego wykorzystania. Praktyczne ćwiczenia indywidualne i prace grupowe dają obraz tego, jakie wyzwania stoją przed firmą w zakresie lepszego wykorzystania aktywów intelektualnych.

 

W wyniku szkolenia uczestnicy:
 • będą świadomi tego, jakie są uśpione aktywa intelektualne,
 • poznają techniki identyfikowania uśpionych aktywów intelektualnych w firmie,
 • zdobędą praktyczną wiedzę na temat lepszego wykorzystania uśpionych aktywów intelektualnych,
 • będą potrafili wytypować potencjalne ścieżki postępowania dla generowania nowych strumieni przychodów.
zwiń...

pdf agenda

zapytaj
o termin
 

Tłok na błękitnym oceanie, czyli jak długo możemy być wyjątkowi?


Jak długo możemy być wyjątkowi? Wokół jakich czynników konkurencyjności toczy się walka na rynku? Jak stworzyć wyjątkową ofertę, skupiając się na wyróżniających wartościach dla klientów? czytaj więcej...


Dla właścicieli i kadry kierowniczej firm, kierowników działów marketingu, kierowników działów produkcji.

 

Metody „Błękitnego Oceanu” oraz „Kanwy modelu biznesowego” orientują nas na wartości oczekiwane przez klienta. W ślad za tym, każda firma może dostosowywać swoją ofertę, zmieniać wewnętrzny model wytwarzania a nawet przeobrażać łańcuch wartości na rynku. To może z kolei wpłynąć na sposób wykorzystania technologii i innych zasobów. Jednak w erze globalizacji i ogólnodostępnych informacji łatwo kopiować wzorce tych, którym na chwilę udało się oderwać od prostej konkurencji cenowej. Pytanie: „Jak długo możemy być wyjątkowi?” jest jak najbardziej na miejscu. Podczas szkolenia analizujemy, wokół jakich czynników konkurencyjności toczą się dziś walki na rynku. Omawiamy, jakie są możliwości oderwania się od codziennego pola walki i dyskutujemy o przychylnych i nieprzychylnych uwarunkowaniach wprowadzania nowych modeli biznesu w firmie. Praktyczne ćwiczenia indywidualne i prace grupowe dają każdemu uczestnikowi możliwość oceny, czy jego firma jest w stanie stworzyć wyjątkową ofertę na rynku.

 

W wyniku szkolenia uczestnicy:
 • będą świadomi tego, dlaczego warto kwestionować obecne czynniki konkurencyjności,
 • zdobędą praktyczną wiedzę o tym, jak stworzyć wyjątkową ofertę, skupiając się na wyróżniających czynnikach wartości dla klientów,
 • będą potrafili oceniać, czy firma jest skazana na walkę cenową, czy też może się inaczej pozycjonować na rynku.
zwiń...

pdf agenda

zapytaj
o termin
 

Dlaczego niektóre firmy marzą, gdy inne wdrażają – czyli kultura organizacyjna nastawiona na innowacje


W jaki sposób kultura innowacji wspiera rozwój firmy? Jakie techniki kreatywności wdrażać w ramach systemu zarządzania innowacjami? Jak pracować nad kulturą organizacyjną i stać się firmą bardziej otwartą na innowacje? czytaj więcej...


Dla właścicieli i kadry kierowniczej firm, dyrektorów i kierowników działów, liderów projektów.

 

Czy pomysły rodzą się tylko w głowie właściciela czy prezesa? Czy projekty innowacyjne są tylko domeną działu B+R czy też nielicznych uprzywilejowanych inżynierów? Czy tylko to, co zostało opracowane w firmie jest brane pod uwagę w kolejnych projektach rozwojowych? To, czy firma jest gotowa skutecznie prowadzić kolejne projekty innowacyjne, zależne jest między innymi od jej kultury organizacyjnej. Podczas szkolenia analizujemy główne aspekty kultury innowacji i dokonujemy wstępnej oceny gotowości firmy do wdrażania systemu zarządzania innowacjami. Omawiamy techniki kreatywności, które następnie testujemy podczas sesji warsztatowych. Realizując praktyczne ćwiczenia indywidualne i prace grupowe ustalamy, w jaki sposób firma może aktywnie pracować nad kulturą organizacyjną, aby stawać się bardziej otwartą na innowacje.

 

W wyniku szkolenia uczestnicy:
 • będą świadomi tego, w jaki sposób kultura organizacyjna oddziałuje na poziom innowacyjności przedsiębiorstwa,
 • zapoznają się z technikami kreatywności,
 • zdobędą praktyczną wiedzę o tym, jak rozwijać kulturę organizacyjną nastawioną na innowacje,
 • będą potrafili określić, które systemy zarządzania innowacjami mogą być potencjalnie kompatybilne z kulturą organizacyjną w firmie.
zwiń...

pdf agenda

zapytaj
o termin
 

Zarządzanie projektami B+R, czyli o czym warto wiedzieć, kiedy planujemy prace badawczo-rozwojowe?


Jakie techniki zarządzania projektami B+R warto wdrożyć? W jaki sposób postępować, przygotowując kolejny projekt? Jak dobierać partnerów do konsorcjum badawczo-przemysłowego? czytaj więcej...


Dla właścicieli i kadry kierowniczej firm, dyrektorów i kierowników działów B+R, liderów projektów badawczo-rozwojowych

 

Coraz więcej firm rozważa realizację własnych prac badawczo-rozwojowych. Projekty B+R cechują się dużym ryzykiem finansowym, technologicznym i rynkowym. Nie zawsze w firmie obecne są wszystkie kompetencje i zasoby niezbędne dla prowadzenia badań i rozwoju. Potrzebni są więc dostawcy usług badawczych, czy też partnerzy w konsorcjach. W trakcie szkolenia analizujemy techniki zarządzania projektami B+R, oceniamy ich przydatność dla firmy i określamy, w jaki sposób można postępować przygotowując kolejny projekt. Na podstawie studium przypadku przechodzimy przez poszczególne etapy planowania projektu B+R. Dyskusje w grupach służą inspiracji dla przygotowania planu działań we własnej firmie.

 

W wyniku szkolenia uczestnicy:
 • będą świadomi tego, dlaczego warto poświęcić czas na konsekwentne planowanie kolejnego projektu B+R,
 • zapoznają się z technikami zarządzania projektami B+R oraz ich aspektami prawno-administracyjnymi,
 • zdobędą praktyczną wiedzę na temat prowadzenia poszczególnych etapów planowania i wdrażania projektów B+R,
 • będą potrafili określić proces przygotowania projektu B+R oraz zidentyfikować kluczowe podmioty do współpracy.
zwiń...

pdf agenda

zapytaj
o termin
 

Budowanie ekosystemu wokół przedsiębiorstwa


Jakie korzyści firma czerpie z relacji z innymi podmiotami? W jaki sposób budować alianse strategiczne, które wspierają wdrażanie strategii rozwoju firmy? Jakie ekosystemy pobudzają innowacyjność? czytaj więcej...


Dla właścicieli i kadry kierowniczej firm.

 

Z kim „połączona” jest Twoja firma? Jakie korzyści firma czerpie z relacji z innymi podmiotami? Czy oprócz prostych relacji biznesowych między klientem a dostawcą istnieją inne relacje, które mogą przynieść nowe źródła przychodów? W jaki sposób można budować alianse strategiczne, które wspierają wdrażanie strategii rozwoju firmy? Na te i inne pytania odpowiedź można znaleźć podczas szkolenia poświęconego rozwijaniu ekosystemów biznesowych. Uczestnicy tworzą mapę podmiotów znajdujących się w najbliższym otoczeniu firmy i oceniają jakość relacji oraz potencjalną rolę innych stron w rozwoju firmy. Na podstawie studium przypadku trzech rywalizujących ze sobą podmiotów, uczestnicy opracowują w trzech odrębnych zespołach koncepcję ekosystemu. Jest ona prezentowana i omawiana. Następnie uczestnicy przenoszą doświadczenia z ćwiczeń na grunt własnej firmy, przygotowując plan działań dla budowy własnego ekosystemu.

 

W wyniku szkolenia uczestnicy:
 • będą świadomi wartości, które tkwią w relacjach z innymi podmiotami,
 • zapoznają się z technikami oceny roli podmiotów w otoczeniu na poszczególnych etapach rozwoju firmy,
 • zdobędą praktyczną wiedzę o tym, jak budować własny ekosystem,
 • będą potrafili zdefiniować proces rozwoju ekosystemu dla swojej firmy.
zwiń...

pdf agenda

zapytaj
o termin
 

Internacjonalizacja, czyli co zrobić kiedy Polska staje się zbyt mała?


Jak planować wejście na wybrane rynki zagraniczne? Jaką strategię internacjonalizacji przyjąć? Czy nagły sukces może doprowadzić do upadku firmy? Jak przygotować ścieżkę internacjonalizacji? czytaj więcej...


Dla właścicieli i kadry kierowniczej firm, dyrektorów i kierowników działów marketingu.

 

Coraz więcej polskich firm rozważa wejście na rynki zagraniczne. W większości przypadków z własnego wyboru, jednak czasem także i z konieczności. Dla innowacyjnych produktów polski rynek okazuje się często zbyt małym. Gdy pierwsze kroki na arenie międzynarodowej przynoszą sukcesy, rośnie apetyt na działania z większym rozmachem. Jednak, czy nagły sukces może doprowadzić do upadku firmy? Jak planować wejście na wybrane rynki? Jaką strategię internacjonalizacji przyjąć? Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z potencjalnymi ścieżkami internacjonalizacji. Analizują, scenariusze, które firma może wykorzystać przygotowując strategię internacjonalizacji. Wymieniając doświadczenia uczestnicy opracowują koncepcje strategii internacjonalizacji dla swoich firm.

 

W wyniku szkolenia uczestnicy:
 • będą świadomi szans i zagrożeń, jakie mogą się pojawić na poszczególnych etapach procesu internacjonalizacji,
 • poznają możliwe ścieżki internacjonalizacji,
 • zdobędą praktyczną wiedzę o tym jak przygotować strategię internacjonalizacji,
 • będą potrafili oceniać, czy ich firma jest gotowa wdrożyć ścieżkę internacjonalizacji.
zwiń...

pdf agenda

zapytaj
o termin
 

Mapy Drogowe Technologii: identyfikacja sił napędowych innowacji


W których obszarach technologicznych spodziewać się największych zmian? Jak nowe technologie wpływać będą na działalność firmy? Jak wykorzystać przyszłe szanse na rynku? czytaj więcej...


Dla właścicieli i kadry kierowniczej firm, dyrektorów i kierowników działów B+R, liderów projektów badawczo-rozwojowych

 

W których obszarach technologicznych możemy się spodziewać największych zmian w przyszłości? Jaki wpływ będą miały nowe technologie na nasze działalności? Jakie rysują się przed nami scenariusze zmian? Czy nasza firma jest gotowa, by wykorzystać przyszłe szanse na rynku? W procesie opracowania map drogowych technologii uwzględnia się główne czynniki zmian i rozwoju. Poruszane są kwestie technologiczne na styku różnych branż i sektorów. Identyfikuje się przestrzeń, w której pojawić się mogą nowe projekty biznesowe. Podczas szkolenia analizujemy istotne trendy i wydarzenia. Opracowujemy scenariusze działania i oceniamy mocne i słabe strony firmy. Plasujemy w czasie pojawianie się zarówno tych technologii, które będą dla nas przydatne jak i tych, które mogą stanowić zagrożenie. Sesje kreatywności i prace grupowe dają uczestnikom obraz wyzwań stojących przed firmami w świecie dynamicznie zmieniających się technologii.

 

W wyniku szkolenia uczestnicy:
 • będą świadomi potrzeby analizowania trendów technologicznych,
 • zapoznają się z technikami tworzenia scenariuszy i map drogowych w biznesie technologicznym,
 • uzyskają praktyczną wiedzę o tym, jak angażować otoczenie w rozwoju technologicznym,
 • będą potrafili identyfikować w swoich firmach priorytety zmian, pozwalających zmierzyć się z wyzwaniami przyszłości.
zwiń...

pdf agenda

zapytaj
o termin
 

Strategia B+R+I z wykorzystaniem metody zrównoważonej karty wyników


Jak oceniać potencjał jednostek naukowych? Jak prowadzić proces opracowania strategii B+R+I z wykorzystaniem metody zrównoważonej karty wyników? Jak lepiej wykorzystać szanse na rynku? czytaj więcej...


Dla kadry kierowniczej instytutów badawczych, uczelni lub firm badawczo-rozwojowych.

 

Nowoczesna aparatura badawcza, młoda kadra naukowców, nowe sposoby uzyskiwania środków na finansowanie badań oraz współpraca z przedsiębiorstwami w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych. Potencjał jednostek naukowych w Polsce znacznie się poprawił w ostatnich latach. Także dzięki dostępowi do funduszy europejskich. Globalne możliwości korzystania z technologii oraz szybko zmieniająca się sytuacja w gospodarce sprawiają, że jednostki naukowe muszą definiować swoją koncepcję rozwoju z uwzględnieniem poszczególnych etapów rozwoju technologii. Bardziej niż kiedyś cele strategiczne muszą przekładać się na procesy operacyjne oraz, jako ważne idee, przenikać struktury organizacyjne jednostek. Od wielu lat metoda zrównoważonej karty wyników opracowana przez Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona jest wzorcem dla opracowywania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstw. Podczas szkolenia przedstawiamy proces opracowania strategii B+R+I w jednostkach prowadzących działalność badawczą i badawczo-rozwojową. Wykorzystujemy metodę zrównoważonej karty wyników. W ramach prac warsztatowych identyfikujemy obszary wymagające szczególnej uwagi podczas oceny potencjału jednostek naukowych oraz prezentujemy narzędzia pomocne we wdrażaniu strategii B+R+I. Prace grupowe i ćwiczenia indywidualne skłaniają uczestników do przemyśleń o roli strategii B+R+I i jej pożądanym kształcie.

 

W wyniku szkolenia uczestnicy:
 • będą świadomi tego, jak zintegrowana polityka zarządzania zasobami wiedzy wpływa na konkurencyjność jednostki naukowej,
 • zapoznają się z technikami opracowania strategii B+R+I z uwzględnieniem zrównoważonej karty wyników,
 • uzyskają praktyczną wiedzę o tym, jak wykorzystać zrównoważoną kartę wyników jako narzędzie motywowania zespołów badawczych do lepszego wykorzystywania szans na rynku,
 • będą potrafili określić etapy procesu przygotowania strategii B+R+I dla swojej jednostki.
zwiń...

pdf agenda

zapytaj
o termin
 

Wzmocnienie pozycji zespołów badawczych na rynku


Przed jakimi wyzwaniami staną zespoły badawcze do 2020? Dlaczego warto opracowywać mapy drogowe dla wybranych obszarów technologicznych? Jak wzmacniać pozycję zespołu badawczego na rynku? czytaj więcej...


Dla kadry kierowniczej instytutów badawczych i jednostek podstawowych uczelni, dyrektorów i kierowników instytutów, katedr oraz zakładów.

 

Rośnie konkurencja między zespołami badawczymi różnych jednostek o dostęp do partnerstw z przedsiębiorstwami. Wynika to z tego, że w ramach publicznych programów wsparcia prac badawczo-rozwojowych oczekuje się propozycji projektów zgłaszanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Jednocześnie zespoły badawcze odczuwają coraz większą trudność w plasowaniu swoich projektów na rynku. Procesy komercjalizacji nie odnoszą pierwotnie założonych efektów. Podczas szkolenia kreujemy odpowiedzi na pytanie o to, przed jakimi wyzwaniami staną zespoły badawcze w latach 2015-2020. Podpowiadamy, jak oceniać ich potencjał. Wskazujemy na co zwrócić uwagę w procesach komercjalizacji wyników prac badawczych. Pokazujemy także, dlaczego warto opracowywać mapy drogowe dla wybranych obszarów technologicznych. Realizując ćwiczenia indywidualne i pracując w grupie, uczestnicy ukierunkowują swoje myślenie na pozycjonowanie własnego zespołu badawczego na rynku.

 

W wyniku szkolenia uczestnicy:
 • będą świadomi znaczenia odpowiedniego pozycjonowania zespołów badawczych na rynku,
 • zapoznają się z technikami analizy potencjału oraz budowania map drogowych dla obszarów technologicznych,
 • uzyskają praktyczną wiedzę o tym, jak prowadzić proces wzmacniania pozycji zespołu badawczego na rynku,
 • będą potrafili przygotować plan działań dla swojego zespołu badawczego.
zwiń...

pdf agenda

zapytaj
o termin
InnoCo Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 27, 44-100 Gliwice
e-mail: info@innoco-team.com
telefon/faks: +48 32 335 85 71
Właścicielem portalu wiedzainspiruje.pl oraz koncepcji proponowanych szkoleń i warsztatów jest InnoCo Sp. z o.o. Copyright © 2015 InnoCo Sp. z o.o.